23, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

వాల్ హ్యంగింగ్

కావలసిన వస్తువులు 


క్రాఫ్ట్ పేపర్

సూది, దారం

చిన్న అట్ట ముక్క


తయారు చేయువిధానము :
(గమనిక:
స్టార్స్ ను తయారు చెసేవిధానమును మీరు నా బ్లాగులో 3డి పేపర్ స్టార్ వీడియోలో చూడొచ్చు. )

తయారు చేయువిధానమును ఈ క్రింద వీడియోలో చూడండి


దీని పై గల మీ అమూల్యమైన సలహాలను, సూచనలను క్రింద వాఖ్యలలో ఇవ్వగలరు అని భావిస్తున్నను.

1 వ్యాఖ్య:

కుర్తీ సోల్డర్ ఆల్ట్రేసన్స్ ను చేయు విధానము

కుర్తీ సోల్డర్ ఆల్ట్రేసన్స్ ను చేయు విధానము ఈ క్రింది లింక్ లో చూడగలరు https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&...