9, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

పెట్టి కోట్ -3పెట్టి కోట్ క్లాత్ పైన మార్కింగ్, కట్టింగ్ ను ఏ విధముగ చెయ్యాలో ఈ క్రింది లింక్ లో చూడొచ్చు

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-TAYdjpiAh0

please like, share and subscribe my channel for new updates
 thanks

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కిడ్స్ బేసిక్ బాడీ డ్రాఫ్ట్

కిడ్స్ బేసిక్ బాడీ డ్రాఫ్ట్  పిలల్ల కి మార్కెట్ లో రకరకాల ఫ్రాక్స్ దొరుకుతున్నాయి. రెడీ మేడ్స్ అందరికి ఫిట్ అవకపోవచ్చు. ఎంత దొరికిన మనము...